Tic Tac
  • Tic Tac
 
Add to Favorites
סל קניות (ריק)
Tic Tac 03-7171400
ראשי > מוצרים משלימים לאירועים תויות שי לאורחים | מדבקות למתנות  

מדבקות שי לאורחים -תויות למתנות לאורחים

לעיצובים האלה ניתן להוסיף טקסט אישי, ולהדפיס כצרופה למזכרת מהאירוע שלכם. תוכלו לבחור בהדפסה על נייר (אפשר טקסטורה יפה) או על מדבקה, לבחירתכם.
בנוסף, יש אפשרות לבחור בחירור חור בתוית, אם תרצו לקשור סרט.
התוית בגודל 6/4.5  ס"מ בקירוב.

אז בחרו את המדבקה שלכם והחלו לעצב בטיק טק  »


002חדש!פתק קחו אותי הביתה Coloring Flowers
002חדש!פתק קחו אותי הביתה Coloring Flowers
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>חדש!פתק קחו אותי הביתה Coloring Flowers</font>
002חדש!פתק קחו אותי הביתה Leaves
002חדש!פתק קחו אותי הביתה Leaves
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>חדש!פתק קחו אותי הביתה Leaves</font>
002נצנוצי אהבה
002נצנוצי אהבה
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>נצנוצי אהבה</font>
002לוח גיר צבעוני
002לוח גיר צבעוני
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>לוח גיר צבעוני</font>
002ספר תורה כחול
002ספר תורה כחול
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>ספר תורה כחול</font>
002גג העולם בעברית
002גג העולם בעברית
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>גג העולם בעברית</font>
002ספר תורה מוזהב
002ספר תורה מוזהב
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080>ספר תורה מוזהב</font>
005בזוקה
005בזוקה
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>בזוקה</font>
003 תפילין 2
003 תפילין 2
<font color=#ffffff>003</font> תפילין 2
001 דקור מוזהב
001 דקור מוזהב
<font color=#808080><font color=#ffffff>001</font></font><font color=#808080> דקור מוזהב</font>
001 Black Board
001 Black Board
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>Black Board</font>
002 גיר צבעוני
002 גיר צבעוני
<font color=#ffffff>002</font><font color=#808080> גיר צבעוני</font>
005  תפילין
005  תפילין
<font color=#ffffff>005</font>  תפילין
001 אריאל
001 אריאל
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>אריאל</font>
001 Coloring Flowers
001 Coloring Flowers
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>Coloring Flowers</font>
001 Dress
001 Dress
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>Dress</font>
005בוק
005בוק
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>בוק</font>
005ווצאפ??
005ווצאפ??
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>ווצאפ??</font>
001 Leaves
001 Leaves
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>Leaves</font>
001 post card turkiz
001 post card turkiz
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>post card turkiz</font>
001 מגילה
001 מגילה
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>מגילה</font>
005רשמו ביומן
005רשמו ביומן
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>רשמו ביומן</font>
001 post card
001 post card
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>post card</font>
001 Suit
001 Suit
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>Suit</font>
005מגן דוד
005מגן דוד
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>מגן דוד</font>
005שירה
005שירה
<font color=#ffffff>005</font><font color=#808080>שירה</font>
001 גג העולם לועזית
001 גג העולם לועזית
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>גג העולם לועזית</font>
001 בנסון
001 בנסון
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>בנסון</font>
קראפט
קראפט
קראפט
טיפוגרפי
טיפוגרפי
<font color=#808080>טיפוגרפי</font>
001 טיפוגרפית
001 טיפוגרפית
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>טיפוגרפית</font>
001 דבר אליי בפרחים
001 דבר אליי בפרחים
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>דבר אליי בפרחים</font>
003 פרחים
003 פרחים
<font color=#ffffff>003 </font><font color=#808080>פרחים</font>
003 גיטרות
003 גיטרות
<font color=#ffffff>003</font> גיטרות
001 טפטים
001 טפטים
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>טפטים</font>
001 כרטיס טיסה
001 כרטיס טיסה
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>כרטיס טיסה</font>
001 עוברים לשלב הבא
001 עוברים לשלב הבא
<font color=#ffffff>001</font> <font color=#808080>עוברים לשלב הבא</font>
007צעצוע בנות
007צעצוע בנות
<font color=#ffffff>007</font>צעצוע בנות
007צעצוע בנים
007צעצוע בנים
<font color=#ffffff>007</font>צעצוע בנים
15טקסטורה
15טקסטורה
<font color=#ffffff>15</font><font color=#808080>טקסטורה</font>
15כדורגל
15כדורגל
<font color=#ffffff>15</font>כדורגל
16טבע
16טבע
<font color=#ffffff>16</font>טבע
16לילך
16לילך
<font color=#ffffff>16</font>לילך
מדבקה עם כתובת
מדבקה עם כתובת
מדבקה עם כתובת


Tic Tac