Tic Tac
  • Tic Tac
 
Add to Favorites
סל קניות (ריק)
Tic Tac 03-7171400
ראשי > טיק טק למשרד הדפסת חשבוניות וקבלות פנקסי חשבוניות עוסק פטור  

הדפסת פנקסי חשבוניות עסקה עוסק פטור

למה כדאי להדפיס חשבוניות בטיק טק?
מזמינים בטיק טק ונהנים גם בהזמנה הבאה. החשבונית שלכם שמורה לנו במערכת, בהזמנה הבאה תצטרכו רק לומר לנו מאיזה מספר להמשיך... והחשבוניות בדרך אליכם.

בהזמנת פנקסים A5 קבלו מאתנו תחתית מעוצבת לפנקס מתנה!

אז בחרו את סוג הפנקסים הדרוש לכם והתחילו לעצב בטיק טק...


01 חשבון/קבלה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ עם לוגו
01 חשבון/קבלה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ עם לוגו
<font color=#ffa500>01</font> חשבון/קבלה ע.פ.- <strong><font style="COLOR: #000080" color=#0000ff>קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ</font></strong> עם לוגו
02 חשבון/קבלה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
02 חשבון/קבלה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
<font color=#ffa500>02</font> חשבון/קבלה ע.פ.- <strong><font style="COLOR: #000080" color=#0000ff>קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ</font></strong>
03 חשבונית עיסקה עוסק פטור A5
03 חשבונית עיסקה עוסק פטור A5
<font color=#ffa500>03</font> חשבונית עיסקה עוסק פטור A5
04 חשבונית עסקה/קבלה עוסק פטור A5
04 חשבונית עסקה/קבלה עוסק פטור A5
<font color=#ffa500>04</font> חשבונית עסקה/קבלה עוסק פטור A5
06 חשבונית עוסק פטור עם לוגו A5
06 חשבונית עוסק פטור עם לוגו A5
<font color=#ffa500>06</font> חשבונית עוסק פטור עם לוגו A5
05 חשבונית עוסק פטור A5
05 חשבונית עוסק פטור A5
<font style="COLOR: #ffa500">05</font> חשבונית עוסק פטור A5
07 חשבון/עיסקה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ עם לוגו
07 חשבון/עיסקה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ עם לוגו
<font color=#ffa500>07</font> חשבון/עיסקה ע.פ.- <strong><font style="COLOR: #000080" color=#0000ff>קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ</font></strong> עם לוגו
08 חשבון/עיסקה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
08 חשבון/עיסקה ע.פ.- קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
<font color=#ffa500>08</font> חשבון/עיסקה ע.פ.- <strong><font style="COLOR: #000080" color=#0000ff>קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ</font></strong>


  • ניתן להזמין גם בכמויות קטנות החל מ - 2 פנקסי חשבוניות עוסק פטור.
  • הדפסה איכותית אפשרות לשילוב לוגו חברה/ארגון בפנקסי עוסק פטור.
  • כל פנקסי חשבוניות עוסק פטור מודפסים בגודל A5 על נייר כימי איכותי המאפשר העברה ברורה וקריאה של הנתונים לכל ההעתקים בחשבונית.
  • מיספור ופסי תלישה איכותיים בכל העתקי חשבוניות העוסק הפטור.
  • אספקה מהיום (עד 12:00 בצהריים) להיום בתוספת תשלום.

 

Tic Tac