Tic Tac
Tic Tac
 
Add to Favorites
סל קניות (ריק)
תנאי שימוש


כללי
האתר טיק-טק פרינט (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המשמש כמרכז קניות ושירותים
 לציבור הגולשים באינטרנט בישראל. בעלת האתר ומנהלת הקניות בו הנה חברת טיק טק פרינט בע"מ

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמשים באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בין המשתמש לבין מפעילת האתר. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. חברת טיק טק
 פרינט בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

רכישת מוצרים ו/או שירות המוצעים למכירה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת טיק טק פרינט בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה  support@tic-tac.co.il  או טלפונית בטל' 1-700-704-401

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

כתובת משרדי החברה:
טיק טק פרינט און ליין
מקבוצת דפוס מאירגרף בע"מ
שד' הר ציון 106  

תל-אביב

 

א. סודיות ופרטיות המשתמשים
מטרת מסירת הפרטים האישיים באתר, היא לאפשר למנהלי האתר טיק-טק פרינט בע"מ לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על הסכמתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מנהלי האתר טיק טק פרינט נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להגן על פרטיות המשתמשים ועל סודיות הנתונים..

הנהלת האתר טיק טק פרינט לא תעביר ולא תעשה שימוש בפרטים האישיים של המשתמש אלא רק לצורך:

1.      העברת פרטי המזמין לחברת האשראי לצורך חיוב.

2.      העברת שם, טלפון וכתובת הרוכשים לחברת המשלוחים לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו.

  ב. מחירים
מחירי המוצרים באתר זה הם כפי שמופיע בדף המכירה, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. ובלבד שהדבר נעשה טרם קבלת הזמנה מן הלקוח. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח. מחיר המשלוח מצוין בנפרד מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

  ג. אספקה ומשלוח
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. טיק טק פרינט עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, אספקת המוצרים תתבצע לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בלבד או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח עם אישור מסירה.

  ד. איסוף עצמי
לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה. במקרה של איסוף עצמי, לא יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח.

בעת איסוף עצמאי של המוצר מנקודת החלוקה של טיק טק פרינט, שכתובתה: שד' הר ציון 106 תל אביב. יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו.

  ה. ביטול הזמנה
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שהמוצרים הודפסו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול שתשלח בדואל לשרות לקוחות טיק טק בכתובת support@tic-tac.co.il ביטול הזמנה יחויב בדמי ביטול בסך 10% ממחיר העסקה. (לתשומת לבכם, רוב המוצרים באתר זה מודפסים בדפוס דיגיטלי כך שלעיתים מודפסים המוצרים תוך דקות ספורות מרגע ההזמנה ועל כן קיים קושי בביטול ההזמנה אנא בידקו היטב והיו שלמים עם עצמכם בטרם אתם מבצעים הזמנה.)

לקוח שלא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  ו. ביטול מכירה ע"י טיק טק פרינט מחמת כוח עליון .
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מטיק טק פרינט לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא טיק טק פרינט רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: שריפה בבית העסק, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, פריצה ו/או גנבת ציוד מבית העסק.

במידה וגורמים אלה המצוינים לעיל ימנעו או ייפגעו בתהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ואף להפסיק את פעילות האתר.

 

ז. שרות לקוחות
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של טיק טק פרינט.המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

המוקד פעיל בימים ובשעות הבאים:

·         ימים א'-ה' משעה- 09:00 ועד 17:00

·         מספרי הטלפון של המוקד: , 03-7171421, 1-700-704-401 

·         ניתן לפנות גם בפקס: 03-7171410

פניות באמצעות האתר בשעות שבהן המוקד אינו פעיל - ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס "צור קשר". הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י צוות המוקד.

פניות להנהלת החברה - פניות להנהלת החברה בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אל:

דפוס מאירגרף
שד'הרציון 106 
תל-אביב
או באמצעות פקס: 03-7171410

 

ח. זכויות יוצרים
האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות המופיעות בו, והמידע הכלולים בו הנם ויהיו בכל עת קניינה של חברת טיק – טק פרינט און ליין בע"מ. כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לחברה בלבד והנם בבעלותה הבלעדית והמלאה.

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת החברה.

ט. אחריות
בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש.

וכן לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על האתר ו/או השירות ו/או ההתקשרות.

 

י. החלת התקנון במלואו או בחלקו.
תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין מנהלי האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי מנהלי האתר.

 

י"א. הדין החל על היחסים בין הצדדים לאתר זה.
מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

 

הנהלת האתר טיק טק פרינט מאחלת לציבור לקוחותיה קניה מהנה ומועילה!

 

Tic Tac