Tic Tac
Tic Tac
 
Add to Favorites
סל קניות (ריק)
זכויות יוצרים

האפליקציה (היישום) הנקראת כאן ,smartcard לרבות השמות, ביטויים הגרפי smartcard   ו – mycode  מוגנים לפי חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. והם קניינה הרוחני הבלעדי של חברת טיק טק פרינט און ליין בע"מ (בדיוק כפי שכל היישום הנקרא טיק טק). כל המפר ו/או מעתיק, ו/או מפיץ, ו/או מוכר, ו/או משכיר ו/או מציג יישום זה או חלקים ממנו בכל דרך שהיא, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באתר מקומי ובין אם בכל דרך אחרת שאיננה באמצעות האתר טיק טק ובהתאם לתנאיו.יחוייב בנזקים, בהפרת זכויות יוצרים וקניין לרבות הגשת תביעה משפטית.

 

Tic Tac