Tic Tac
  • Tic Tac
 
Add to Favorites
סל קניות (ריק)

Tic Tac 1-700-704-401
ראשי > טיק טק למשרד הדפסת חשבוניות פנקסי קבלה עוסק מורשה  

הדפסת פנקסי קבלה עוסק מורשה

למה כדאי להדפיס חשבוניות בטיק טק?
מזמינים בטיק טק ונהנים גם בהזמנה הבאה. החשבונית שלכם שמורה לנו במערכת, בהזמנה הבאה תצטרכו רק לומר לנו מאיזה מספר להמשיך... והחשבוניות בדרך אליכם. 
בהזמנת פנקסים A5 קבלו מאתנו תחתית מעוצבת לפנקס מתנה!

אז בחרו את סוג הפנקסים הדרוש לכם והתחילו לעצב בטיק טק...


קבלה - קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
קבלה - קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ
קבלה - <strong><font style="COLOR: #000080">קומפקטי 10.5*14.5 ס"מ </font></strong>
פנקס קבלה כולל העברה בנקאית וצ'קים A5
פנקס קבלה כולל העברה בנקאית וצ
<font color=#808080>פנקס</font><font color=#ffffff> </font>קבלה כולל העברה בנקאית וצ
חדש!פנקס קבלה + 12 שורות שיקים ולוגו A5
חדש!פנקס קבלה + 12 שורות שיקים ולוגו A5
<font color=#ff0000>חדש!</font>פנקס קבלה + 12 שורות שיקים ולוגו A5
חדש!פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום עם לוגו A5
חדש!פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום עם לוגו A5
<font color=#ff0000>חדש!</font>פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום עם לוגו A5
חדש!פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום A5
חדש!פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום A5
<font color=#ff0000>חדש!</font>פנקס קבלה 4 אפשרויות תשלום A5
פנקס קבלה עם 12 שורות שיקים A5
פנקס קבלה עם 12 שורות שיקים A5
פנקס קבלה עם 12 שורות שיקים A5
פנקס קבלה עם כמות A5
פנקס קבלה עם כמות A5
פנקס קבלה עם כמות A5
קבלה עוסק מורשה  בשתי שפות A5
קבלה עוסק מורשה  בשתי שפות A5
קבלה עוסק מורשה  בשתי שפות A5


  • ניתן להזמין גם בכמויות קטנות החל מ - 2 פנקסי קבלות.
  • הדפסה איכותית אפשרות לשילוב לוגו חברה/ארגון בפנקסי קבלות.
  • כל פנקסי הקבלות מודפסים בגודל A5 על נייר כימי איכותי המאפשר העברה ברורה וקריאה של הנתונים לכל ההעתקים בקבלה.
  • מיספור ופסי תלישה איכותיים בכל העתקי הקבלות .
  • אספקה מהיום (עד 12:00 בצהריים) להיום בתוספת תשלום.

 

Tic Tac